Category: Nezaradené

RE-PAS

Rekvalifikačný kurz REPAS - hradený cez úrad práce

Nové informácie 2018:

Cez program REPAS nie je možné u nás absolvovať kurzy.

Je tu nová možnosť, cez program KOMPAS+.

Viac informácií získate u svojej poradkyne na Úrade práce

alebo na tejto stránke.

Ponuka KOMPAS kurzov:

 • Základy práce s PC
 • SEO
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Online marketing
 • Ako na web bez programovania – WordPress
 • WooCommerce – tvorba eshopu vo WordPress

Kontaktujte nás na info@vzdelavaren.sk

 

 


Staršie info o REPAS:

Požiadať o kurz na Úrade práce môžete aj v roku 2016. Informujte sa na Úrade práce. Stále máte možnosť absolvovať kurz, ktorý za vás uhradí Úrad práce.

Ešte stále sa u nás môžete prihlásiť.

Ste evidovaný/evidovaná na úrade práce?
Viete, že máte nárok na rekvalifikačný kurz  a nemusíte ho  platiť?

Rekvalifikačný kurz RE-PAS je plne hradený cez úrad práce.

Čo treba urobiť, aby ste mali kurz cez RE-PAS ZADARMO?

Je potrebné vyplniť  tlačivá pre úrad práce (môžete si ich stiahnuť a vytlačiť alebo o ne požiadať na úrade práce):

1. Požiadavka na rekvalifikáciu (nové tlačivo)
2. Čestné vyhlásenie (stiahnete zároveň s požiadavkou na rekvalifikáciu)

Prihlásite sa na rekvalifikačný kurz a následne na úrade práce podáte žiadosť o jeho preplatenie (požiadavka na rekvalifikáciu).

Požiadavka na rekvalifikáciu sa vypĺňa:
Vyplníte:
ČASŤ A: Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + čestné vyhlásenie

My vyplníme:
ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.
Potenciálny zamestnávateľ vyplní:
ČASŤ C:
Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru – väčšina úradov práce toto tlačivo nevyžaduje. Treba sa dopredu informovať.

Ak Vám úrad požiadavku na rekvalifikáciu schválil:

Už môžete kurz absolvovať zadarmo. Stačí, aby ste RE-PAS, ktorý Vám úrad práce schválil, priniesli so sebou vo vopred dohodnutom termíne na tel. čísle 0915 649 246 a dohodneme si termín a konkrétny kurz, ktorý chcete absolvovať.

Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu cez RE-PAS:

do 15 dní po skončení kurzu musíte na úrad doručiť:

   • doklad o ukončení rekvalifikácie
   • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie
   • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
   • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie

Na čo si treba dať pozor?

Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Počas kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak takáto situácia nastane, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

Máte ešte iné otázky?

Kontaktujte nás na čísle 0915 649 246 alebo na info@vzdelavaren.sk

Ponuka RE-PAS kurzov:

 • Základy práce s PC
 • SEO
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Online marketing
 • Ako na web bez programovania – WordPress
 • WooCommerce – tvorba eshopu vo WordPress
 • Author:Martina Nováková
 • Tags: No tags
 • Comments:Off
Online kurz HTML a CSS - Vzdelávareň.sk

Online kurz: HTML a CSS

HTML a CSS sú základom tvorby každej internetovej stránky.  Modul tvorí 38 kvalitne pripravených videotutoriálov, ktoré sú dopĺňané o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Všetky témy sú spracované prakticky a na záver tohto modulu už budete vedieť tvoriť svoje prvé webstránky.

Súčasťou balíka je prístup do vzdelávacej aplikácie, v ktorej sú všetky študijné materiály rozdelené prehľadne podľa kapitol. Aplikácia ponúka rozhranie na odovzdávanie zadaní a diskusiu medzi študentami.

Cena kurzu: 49 €

Začiatok kurzu: 8.1.2015

Objednať kurz

 • Author:livia
 • Tags: No tags
 • Comments:Off