0915 649 246
Online kurz: HTML a CSS

Online kurz: HTML a CSS

HTML a CSS sú základom tvorby každej internetovej stránky.  Modul tvorí 38 kvalitne pripravených videotutoriálov, ktoré sú dopĺňané o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Všetky témy sú spracované prakticky a na záver tohto modulu už budete vedieť...