0915 649 246
Aj my budeme súčasťou Girl´s Day v Žiline!

Aj my budeme súčasťou Girl´s Day v Žiline!

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci – tento rok presne 23. apríla. Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich...